གཞོན་སྐྱེས་ལ་གསུང་ཆོས།

མདུན་ངོས། / གཞོན་སྐྱེས་ལ་གསུང་ཆོས།
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉིན།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་དང་། ཚེས་ ༤ ནས་བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་གང་རུང་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ།
གཟའ་ཟླ་བ།, ཟླ་དྲུག་པ 3, 2019