ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་གསུང་ཆོས་ཉིན་དང་པོ།

མདུན་ངོས། / ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་གསུང་ཆོས་ཉིན་དང་པོ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐེ་ལྦན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་རྒྱུར་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ། ༼ ཉིན་དང་པོ། ༽