ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ། སེམས་སྦྱོང་ཚུལ་དང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་བཤད་ལུང་།

མདུན་ངོས། / ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ། སེམས་སྦྱོང་ཚུལ་དང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་བཤད་ལུང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ལྡུམ་རྭ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་དུ་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ། བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེའི་སྒོ་ནས་སེམས་སྦྱོང་ཚུལ་དང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་བཤད་ལུང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བའི་བརྙན་འཕྲིན་དགེའོ།།