བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༢ པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།

མདུན་ངོས། / བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༢ པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༢ པའི་ཚོགས་མི་གྲངས་ ༡༩༠ ལ་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བའི་བརྙན་འཕྲིན།