ཇོ་ལུགས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་རྗེས་གནང་སྩལ་རྒྱུ།

མདུན་ངོས། / ཇོ་ལུགས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་རྗེས་གནང་སྩལ་རྒྱུ།
༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉིན།
སྔ་དྲོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཇོ་ལུགས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་རྗེས་གནང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ།
གཟའ་ལྷག་པ།, ཟླ་ལྔ་བ 16, 2018