རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས།

མདུན་ངོས། / རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས།
༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ནས་ ༨
ཉིན་གསུམ་རིང་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ།
གཟའ་པ་སངས།, ཟླ་དྲུག་པ 8, 2018