དགའ་ལྡན་དུ་སྩལ་བའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་ལུང་།

མདུན་ངོས། / དགའ་ལྡན་དུ་སྩལ་བའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་ལུང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དགའ་ལྡན་ཚོགས་ཆེན་དུ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་ལུང་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ།