སོག་པོ་ཁག་ཅིག་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

མདུན་ངོས། / སོག་པོ་ཁག་ཅིག་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་དང་། སྦྱིན་བདག་ནང་མི་སོགས་སོག་པོ་ཁག་ཅིག་ལ་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།