ཀ་ལི་ཀ་ཏར་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

མདུན་ངོས། / ཀ་ལི་ཀ་ཏར་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་གཏན་བཞུགས་བོད་རིགས་ཚོང་པ་དང་། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་སོགས་ནས་བཅར་འབྱོར་བོད་རིགས་དང་། བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་སོགས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།