གྷོ་བ་རུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ།

མདུན་ངོས། / གྷོ་བ་རུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ།
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉིན།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཁུལ་གྷོ་བ་(Goa)གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཁུལ་དེར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ལས་དེང་དུས་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ།
གཟའ་ལྷག་པ།, ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ 11, 2019